วันที่   
ประชุม ก.จังหวัด จะเปลี่ยนเป็นประชุมประมาณวันที่ 15-20 ของเดือน โปรดส่งเรื่องเข้าประชุมภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

สรุปผลการประชุม ก.จังหวัด ประจำเดือนติดตามรายละเอียด ได้ที่นี้
รายงานการเปลี่ยนแปลง
ใหม่ ๆ หนังสือสั่งการประจำวัน คลังหนังสือ ค้นหาย้อนหลัง
ทันทุกข่าวเด่นจากสำนักข่าว
ดัง ในประเทศแบบไม่ตกข่าว
หลักสูตรฝึกอบรม สพบ. คลิกที่
"ข้อมูลข่าวสาร สถ."
 
 

 

 

 


สรุปมติ ก.ท.จ.
สรุปมติ ก.อบต.จังหวัด รายงานการประชุม ก.จังหวัด
ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 13 ม.ค. 2559 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 15 ม.ค.2559
การประชุม ก.ท.จ.
ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 23 ก.พ. 2559 ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 18 ก.พ. 2559 ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘
ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 29 มีนาคม 59 ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 28 มีนาคม 59 ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘
ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 25 เมษายน 59  ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 20 เมษายน 59 ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘
ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 23 พฤษภาคม 59 ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 24 พฤษภาคม 59 ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘
ครั้งที่ 6/2558 วันที่ 25 มิถุนายน 58 ครั้งที่ 6/2558 วันที่ 23 มิถุนายน 58 ครั้งที่ ๕/๒๕๕ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘
ครั้งที่ 7/2558 วันที่ 29 กรกฎาคม 58 ครั้งที่ 7/2558 วันที่ 23 กรกฎาคม 58 ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘
ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 26 สิงหาคม 58 ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 20 สิงหาคม 58
การประชุม ก.อบต.จังหวัด
ครั้งที่ 9/2558 วันที่ 25 กันยายน 58 ครั้งที่ 9/2558 วันที่ 28 กันยายน 58 ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘
ครั้งที่ 10/2558 วันที่ 26 ต.ค. 58 ครั้งที่ 10/2558 วันที่ 22 ตุลาคม 58 ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘
ครั้งที่ 11/2558 วันที่ 24 พ.ย. 58   ครั้งที่ 11/2558 วันที่ 27 พ.ย. 58 ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘

ครั้งที่ 12/2557 วันที่ 16 ธ.ค. 58

ครั้งที่ 12/2557 วันที่ 24 ธ.ค. 58 ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘
 
.:หนังสือการปฏิบัติงานบุคคลท้องถิ่นย้อนหลัง:.
หนังสือการปฏิบัติงานบุคคลของจังหวัด-:
รายงานการประชุม ก.ท.จ.-:

รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัด-:
ข้อมูลตั้งแต่ ปี ๒๕๕๔
      
[คลิกที่นี้]


ศูนย์ข้อมูลสนับสนุนการบริหาร-:
ข่าวสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล-:
ภาพข่าวงานบุคคลท้องถิ่น...
 
     
[มติ ก.จ.] [มติ ก.ท.] [ มติ ก.อบต.] [ข่าวสารงานบุคคลท้องถิ่น] [กฎกระทรวง/ระเบียบ]
 
                                   

                                                              
Update : Mon, 30-may-16 10:59 AM EndDate -->