วันที่   
ประชุม ก.จังหวัด จะเปลี่ยนเป็นประชุมประมาณวันที่ 15-20 ของเดือน โปรดส่งเรื่องเข้าประชุมภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

สรุปผลการประชุม ก.จังหวัด ประจำเดือนติดตามรายละเอียด ได้ที่นี้
รายงานการเปลี่ยนแปลง
ใหม่ ๆ หนังสือสั่งการประจำวัน คลังหนังสือ ค้นหาย้อนหลัง
ทันทุกข่าวเด่นจากสำนักข่าว
ดัง ในประเทศแบบไม่ตกข่าว
หลักสูตรฝึกอบรม สพบ. คลิกที่
"ข้อมูลข่าวสาร สถ."
 
 

 

 

 


สรุปมติ ก.ท.จ.
สรุปมติ ก.อบต.จังหวัด รายงานการประชุม ก.จังหวัด
ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 26 ม.ค. 2560 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 25 ม.ค.2560
การประชุม ก.ท.จ.
ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 23 ก.พ. 2560 ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 20 ก.พ. 2560 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 28 มีนาคม 60 ครั้งที่ 3/2560 วันที 27 มีนาคม 60 ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 25 เมษายน 60   ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 27 เมษายน 600 ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 25 พฤษภาคม 60 ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 24 พฤษภาคม 60 ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐
ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 22 มิถุนายน 60 ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 20 มิถุนายน 60 ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐
ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 26 กรกฎาคม 60 ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 26 กรกฎาคม 60 ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘
ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 22 สิงหาคม60 ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 24 สิงหาคม 60
การประชุม ก.อบต.จังหวัด
ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 19 กันยายน 60 ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 20 กันยายน 60 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 20 ต.ค. 60 ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 10 ตุลาคม 60 ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
ครั้งที่ 11/2560 วันที่ 24 พ.ย. 60   ครั้งที่ 11/2559 วันที่ 23 พ.ย. 60 ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐

ครั้งที่ 12/2559 วันที่ 26 ธ.ค. 59

ครั้งที่ 12/2560 วันที่ 27 ธ.ค. 60 ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘
 
.:หนังสือการปฏิบัติงานบุคคลท้องถิ่นย้อนหลัง:.
หนังสือการปฏิบัติงานบุคคลของจังหวัด-:
รายงานการประชุม ก.ท.จ.-:

รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัด-:
ข้อมูลตั้งแต่ ปี ๒๕๕๔
      
[คลิกที่นี้]


ศูนย์ข้อมูลสนับสนุนการบริหาร-:
ข่าวสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล-:
ภาพข่าวงานบุคคลท้องถิ่น...
 
     
[มติ ก.จ.] [มติ ก.ท.] [ มติ ก.อบต.] [ข่าวสารงานบุคคลท้องถิ่น] [กฎกระทรวง/ระเบียบ]
 
                                   

                                                              
Update : Thu, 4-jan-18 8:37 PM EndDate -->