หน้ากฎหมาย  |  <<- กลับหน้าหลัก  -:- การบริหารงานบุคคล  -:-  มติ ก.จังหวัด  -:- ตำแหน่งงานว่าง -:-  ติดต่อเรา-:-  
 
     ยินดีต้อนรับสู่มาตรฐานระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น เรามีข้อแนะนำการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ที่เป็นปัญหาในการปฏิบัติของ อปท. ประมวลมาเป็นข้อแนะนำ เพื่อให้การปฏิบัติมีความถูกต้อง เป็นการส่งเสริมระบอบการปกครองท้องถิ่นไทยให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระบบการการบริหารงานภาครัฐ มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน
การบริหารงานบุคคล & การดำเนินการทางวินัย

ปัญหาการปฏิบัติทางกฎหมายและข้อแนะนำ...!!!
  กฎหมาย ระเบียบ คำพิพากษา ข้อหารือ ที่น่าสนใจ ..!!!

 
::กฎหมายในการปฏิบัติงาน::
กฎหมายหลัก
การเมืองการปกครอง
การบริหารงานบุคคล
การเงินการคลัง
กฎหมายอื่น ๆ
รวม พ.ร.บ.
กฎ ระเบียบ 
รวม พ.ร.บ.,ระเบียบ
รวมลิงค์กฎหมายไทย
กฎหมายและระเบียบการ
      ปฏิบัติงาน ประจำปี สถ.

 


Copyright © : Standards Law Team 2006
<
-BACK | NEXT->